Wat is Vrijmetselarij?

Nog niet gepubliceerd

De Vrijmetselarij is een universeel initiatiek genootschap dat zich concentreert op de vervolmaking van de mens, de bevordering van de broederlijkheid onder de mensen en het bijdragen aan de menselijkheid en brengt aldus mensen samen van verschillende sociale, professionele en ideologische achtergronden. Het is geen religie, noch serviceclub of politieke vereniging.

 

De Vrijmetselarij bant alle doctrines, dogma’s en discriminatie. Zij waarborgt een volledige vrijheid van denken en overtuiging en stelt geen grenzen aan het zoeken naar waarheid. Vrijmetselarij is dus vooral een methode, ondersteund door een uitgebreide symboliek om een grotere zelfkennis te verwerven. Deze zelfkennis laat toe om bewuster te leven, betere keuzes te maken en aldus te werken aan de zelfvervolmaking, zowel op ethisch, spiritueel als filosofisch gebied. Het engagement van een Vrijmetselaar kent haar gevolgen in het dagelijkse leven onder vorm van sociale betrokkenheid, luistervaardigheid, verdraagzaamheid, wederzijds respect en zelfkritiek.