‘Plato’, schilderij van de symbolist, esotericus en vrijmetselaar Jean Delville.

De kracht van de verbeelding

Verbeeldingskracht is de levensader van de vrijmetselarij. Daarvan wordt een caleidoscoop van flonkerende voorbeelden getoond in het nieuwe nummer van Thoth dat zojuist verschenen is.


Het tweemaandelijkse culturele magazine van de Maçonnieke Stichting Ritus en Tempelbouw geeft een inspirerende weerslag van de koninklijke kunst van vrijmetselaren in de Lage Landen, met een steeds weer verrassende mix van levensbeschouwelijke, wetenschappelijke en artistieke inzichten.


Wie de veelzijdigheid van de vrijmetselarij wil verkennen, ontdekt steeds nieuwe facetten in Thoth. Voor 37,50 euro (bij automatische incasso) per jaar in zes afleveringen thuisbezorgd. Aanmelding is simpel: via de website, www.ritusentempelbouw.nl. Voor iedere nieuwe deelnemer is er een welkomstgeschenk.


Uit het nieuwe nummer:


“Mensen hebben hun verhalen. Over hun reis, hun leven, over vreugde en verdriet, angst en hoop en over dat onbegrijpelijke. Mythen van de mensheid. Zo oud als de wereld en uit alle culturen. De mens schrijft ook zijn eigen mythe, zijn levensverhaal, en over zijn fascinatie en fantasie. En soms zijn er mensen die dat met uitzonderlijke inzichten doen. Zo’n mens is de Zwitserse psychiater Carl Gustav Jung, 1875-1961. Die zelf zijn eigen mythe leefde. Ook móest leven. Zoals hij zelf vaststelde: ‘Dit leven is de weg, de al heel lang gezochte weg naar het onbegrijpelijke, dat we goddelijk noemen.’”
(Henk Masselink: ‘Het geheim van de ziel - De beelden van Carl Gustav Jung’)


“Vrijmetselarij stelt zowel een sociaal gebeuren als een levenshouding voor. Dat is ook het geval voor de kunst. Op pregnante wijze komt dit aan de orde in het stedelijk fenomeen van het symbolisme. De symbolisten (het symbolisch manifest van Jean Moréas dateert uit 1886) stellen tussen 1880 en 1914 melancholiek vast dat de logica van de wetenschap, de industrie en de handel voldoen aan de bevrediging van de praktische behoeften van de maatschappij; ze lessen echter niet de dorst die zich laaft aan de bron van de dromen, en daarom trekken deze kunstenaars, naast de kaart van de allegorie, ook de kaart van het symbolische.”
(Guy Liagre: ‘Kunst en Koninklijke Kunst in het fin de siècle - Biopsie van een “zeitgeist”’)


“Wij bouwen onze maçonnieke arbeid op filosofische en maatschappelijke bedenkingen, en dus de ethiek moet ons aanspreken. Wij kunnen niet onverschillig zijn voor de wijze waarop de menselijke evolutie zou kunnen gebeuren. Moeten wij niet nadenken over de vooruitgang van de mensheid? Moeten wij niet over de invloeden op de mensheid van de techno-wetenshappen nadenken, en de gevolgen anticiperen? Als wetenschappelijke vooruitgang verband houdt met het leven, krijgen wij – of we dat wensen of niet – te maken met de verbetering van de mens, van de mensheid en van de maatschappij, en dat raakt de kern van de koninklijke kunst. Het is tijd om na te denken over deze verbeterde mens, ideeën te accumuleren om iedereen in staat te stellen zich bewust te worden van de problematiek, en om iedereen zijn eigen filosofie te laten opbouwen.”
(Charles Susanne: ‘Transhumanisme en vrijmetselarij - K.K. en K.I. voor verbeterde mens?’)


En verder onder meer:


Henk Schoonhoven: ‘De meesterlijke verbeelding van Mozart - Harmonie van ‘Aufklärung’ en ‘Erleuchtung’
Gerdien Ilmer: ‘De levende legende van de Bokkerijders - Broederlijkheid, solidariteit en gelijkheid’
Ed van Sprundel: ‘De eeuwige terugkeer: drama of doel? - De Sisyfusarbeid in de loge’


Ook zesmaal per jaar ingewijd worden in de geheimen van de vrijmetselarij? Voor een jaarlijkse bijdrage van slechts 40 euro (of 37,50 bij automatische incasso) ontvangen deelnemers aan de Maçonnieke Stichting Ritus en Tempelbouw tweemaandelijks het tijdschrift Thoth. Aanmelding kan via de website, www.ritusentempelbouw.nl.


Doe jezelf of een goede kennis een jaar Thoth cadeau!