Ervaringen

Spinoza is in zijn tijd erg revolutionair geweest op gebied van interpretatie van de bijbel. Hij was van mening dat niet elke letter letterlijk geïnspireerd was door God en dus ook niet letterlijk moest worden geïnterpreteerd. Benedictus is een van de eerste geweest die de Bijbel probeerde verklaren buiten God om. God is in zijn visie niet de Schepper van de wereld die buiten de Schepping staat en op die manier de wereld bestuurt. God is één met de schepping en is de schepping Zelf. Hij verklaart de bijbel vanuit de natuur en de natuur waarin hij is geschreven. Men moet dus rekening houden met de taal en de tijd waarin het stuk is geschreven.
 
Gedurende het maken van dit werkstuk ben ik tot de ontdekking gekomen dat Spinoza een ontzettende ingewikkelde theorie heeft ontwikkeld. Ik denk dat ik zijn theorie nu wel een beetje begrijp, maar er blijven vragen. Want is de mens wel een redelijk wezen. En als dit zo zou zijn waarom is dan bijvoorbeeld Pim Fortuyn vermoordt. De verdachte Volkert van de G. heeft met zijn verstand (ratio) het hele aanslagplan gepland, maar heeft zich hier laten leiden door zijn driften. Deze driften zijn hoogstwaarschijnlijk ontstaan na provocerende uitspraken van Fortuyn. Hij heeft zijn passies niet kunnen onderdrukken met zijn rede.
 
Ondanks dat zijn theorie mij niet geheel logisch en duidelijk is geworden, vind ik wat ik wel van hem begrijp erg fascinerend. Spinoza heeft sowieso wel een grote indruk achtergelaten want het spreekwoord “Ga zo door en je zult spinazie eten” is een verbastering van “Ga zo door en je zult Spinoza heten”. De verbastering van het oorspronkelijke spreekwoord is bedoeld als een aansporing van een vader tot zijn zoon om zijn best te doen. Hieruit blijkt wel dat Spinoza een begaafd persoon was die men ook wel als voorbeeld zag. Het oorspronkelijke werkwoord is dan ook: “Ga zo voort, mijn zoon, en ge zult Spinoza heten”.
 
Ik heb momenten gehad waarbij ik dacht: “Waarom moest ik nou juist weer Spinoza kiezen”. Soms kon ik gewoon niet door de stof heen komen en begreep ik er totaal niets van. Dan liet ik het een dagje liggen en ging weer verder en dan zag ik soms ineens het ‘licht’. Dat was dan wel weer heel leuk, net alsof ik een hele ontdekking had gedaan, helemaal zelf! Al met al heb ik heel wat geleerd over Spinoza. In de schoolboeken wordt niet echt diep op hem ingegaan en de worden juist de twijfelachtige en moeilijke kanten van zijn theorieën weggelaten. Door dit werkstuk heb ik ook deze kanten van zijn theorieën kunnen zien (al heb ik ze niet allemaal helemaal begrepen).