Biografie

Spinoza is geboren op 24 november 1632 in Amsterdam. Zijn Hebreeuwse voornaam is Baruch, afgekort tot de roepnaam Bento. Later heeft hij Bento gelatiniseerd tot Benedictus. Deze Nederlandse filosoof is van Portugees-joodse afkomst. Zijn vader is als vluchteling naar

Nederland gekomen, hij was een koopman. Na de dood van Spinoza’s vader in 1654 nam hij samen met zijn broer Gabriël de zaak over. Twee jaar later stopte hij hiermee, omdat hij wegens vrijzinnige opvattingen uit de synagoge werd gestoten en in de (joodse) ban gedaan. Spinoza werd geëxcommuniceerd uit de joodse gemeenschap en er werd zelfs een moordaanslag op hem gepleegd.


Spinoza vond zijn toevlucht bij de mensen uit de kringen waar hij veel mee omging, vrijzinnige christenen en vrijdenkers. Van Franciscus van den Enden, een man uit deze kringen kreeg, hij onderwijs. Spinoza verbleef op verschillende adressen, waar hij waarschijnlijk zijn eerste wijsgerige werken schreef.

Spinoza verdiende de kost met het slijpen van lenzen en in zijn vrije tijd besteedde hij veel aandacht aan de filosofie.
Hij werd een beroemd filosoof in Europa en correspondeerde met belangrijke tijdgenoten. Toch hield Spinoza zich vooral op de achtergrond, en leefde een teruggetrokken leven. Dit deed hij vanaf dat hij was geëxcommuniceerd en er een moordaanslag op hem was gepleegd. In 1676 weigerde hij zelfs een professoraat in Heidelberg. Ook zijn levenswerk, Ethica, wilde hij niet uitgeven toen hij nog levende was.
Toen Spinoza in 1670 verhuisde naar Den Haag onderhield hij veel contact met de kring rond Johan de Witt.


Spinoza is een van de belangrijkste filosofen uit de nieuwere tijd, en vanaf de 18de eeuw zeer invloedrijk geworden en is dit tot op heden. Spinoza’s werken en denken moet vanuit zijn achtergrond worden bekeken. Namelijk vanuit de joodsmystieke traditie en het redelijk-wetenschappelijk denken. Hij heeft deze twee achtergronden in een omvattende visie bij elkaar gebracht, alles is te verklaren uit de Natuur, die hij ook wel God noemt.
Benedictus de Spinoza overleed op 21 februari 1677 in ’s-Gravenhagen.